XE LU HAMM - ĐỨC | ĐẠI LÝ LU HAMM Xem tất cả

Lu rung Hamm 3412, xe lu rung Hamm một bánh thép, tự trọng 12 tấn, mới 100%, sản xuất Đức

Lu rung Hamm 3412. Xe lu rung một bánh thép, tự trọng 12 tấn. Mới 100%. Năm sx : 2016. Nước sx: Đức

LH: 093 618 04 06

Lu rung Hamm 3410, xe lu rung Hamm một bánh thép, tự trọng 10,7 tấn, mới 100%, sản xuất Đức

Lu rung Hamm 3410. Xe lu rung một bánh thép, tự trọng 10,7 tấn. Mới 100%. Năm sx : 2016. Nước sx: Đức

1,4 - 1,7 tỷ ( LH: 093 618 0406 )

lu rung Hamm 3410P, Xe lu rung Hamm 3410P chân cừu, mái che mới 100%, sản xuất Đức

Lu rung Hamm 341P. Xe lu rung chân cừu mái che, 10,890 tấn. Mới 100%. Năm sx : 2016. Nước sx: Đức

LH: 093 618 04 06

Lu rung Hamm 3411, xe lu rung Hamm một bánh thép, tự trọng 11,5 tấn, mới 100%, sản xuất Đức

Lu rung Hamm 3411. Lu rung một bánh thép, tự trọng 11,5 tấn. Mới 100%. Năm sx : 2016. Nước sx: Đức

LH: 093 618 04 06

XE TRẢI NHỰA VOGELE Xem tất cả

Super 1800-3 xe trải nhựa vogele mới 100% sản xuất Đức

Super 1800: xe trải nhựa vogele. Vệt trải 10m, Mới 100%. Công suất trải 700 tấn/h,.sản xuất Đức

Super 1900-3 xe trải nhựa vogele, vệt trải 10m mới 100% sản xuất Đức

Super 1900-3 : Xe trải nhựa vogele. Vệt trải 11m, Mới 100%. Công suất trải 900 tấn/h, sản xuất Đức

LH: 093 618 04 06

Super 1600-3 xe trải nhựa vogele vệt trải 7,5 m mới 100% sản xuất Đức

Super 1600 -3 : Xe trải nhựa Vogele, vệt trải 7,5 m. Mới 100%. Công suất trải 600 tấn/h, sản xuất Đức

Xe trải nhựa vogele Super 2100-3 vệt trải tới 13m mới 100% sản xuất Đức

Super 2100 -3 : Xe trải nhựa Vogele. vệt trải 13m Mới 100%. Công suất trải 1100 tấn/h, sản xuất Đức

LH: 093 618 04 06

MÁY CÀO BÓC MẶT ĐƯỜNG WIRTGEN Xem tất cả

wirtgen 2000 máy cào bóc cũ khổ rộng cào bóc 2 m đời 2007

WIRTGEN W 2000: Máy cào bóc Wirtgen, chiều rộng cào 2 m, sản xuất 2007, khập khẩu nguyên bản đã qua sử dụng

LH: 093 618 04 06

wirtgen W 1500 máy cào bóc cũ khổ rộng cào bóc 1,5m đời 2008

WIRTGEN W 1500: Máy cào bóc Wirtgen, chiều rộng cào 1,5m, sản xuất 2008, khập khẩu nguyên bản đã qua sử dụng

LH: 093 618 04 06

wirtgen W 100 F máy cào bóc cũ khổ rộng cào bóc 1m đời 2003

WIRTGEN W 100 F: Máy cào bóc Wirtgen, chiều rộng cào 1 m, sản xuất 2003, khập khẩu nguyên bản đã qua sử dụng

LH: 093 618 04 06

wirtgen W 100 FK máy cào bóc cũ khổ rộng cào bóc 1m đời 2005

WIRTGEN W 100 FK : Máy cào bóc Wirtgen, chiều rộng cào 1 m, sản xuất 2005, khập khẩu nguyên bản đã qua sử dụng

LH: 093 618 04 06

BƠM BÊ TÔNG EVERDIGM Xem tất cả

Everdigm 37ZX, xe bơm bê tông EVERDIGM cần 5 đoạn tầm với 37 m, mới 100%, Sản xuất Hàn Quốc

EVERDIGM 37ZX: Xe Bơm bê tông EVERDIGM cần gập 5 đoạn kiểu chữ Z, tầm với 37 m. Mới 100%

LH: 093 618 04 06

Everdigm 32ZX, xe bơm bê tông EVERDIGM cần 4 đoạn tầm với 32 m, mới 100%, Sản xuất Hàn Quốc

EVERDIGM 32ZX: Xe Bơm bê tông EVERDIGM cần gập 4 đoạn kiểu chữ RS, tầm với 32 m. Mới 100%

LH: 093 618 04 06

Everdigm 37CX-5, xe bơm bê tông Everdigm cần 5 đoạn tầm với 37 m, mới 100%, Sản xuất Hàn Quốc

EVERDIGM 37CX-5: Xe Bơm bê tông EVERDIGM cần gập 5 đoạn ZR, tầm với 37 m. Mới 100%

LH: 093 618 04 06

Everdigm 38CX-5, xe bơm bê tông Everdigm cần 5 đoạn tầm với 38 m, mới 100%, Sản xuất Hàn Quốc

EVERDIGM 38CX-5: Xe Bơm bê tông EVERDIGM cần gập 5 đoạn ZR, tầm với 38 m. Mới 100%

CẨU BÁNH XÍCH KOBELCO Xem tất cả

KOBELCO CKS900, cần cẩu bánh xích KOBELCO sức nâng 100 tấn, mới 100%, sản xuất: Nhật Bản

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 100 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 100 tấn

LH: 093 618 04 06

KOBELCO BMS800, cần cẩu bánh xích KOBELCO sức nâng 80 tấn, mới 100%, sản xuất: Nhật Bản

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 80 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 80 tấn

KOBELCO CKS110, cần cẩu bánh xích KOBELCO sức nâng 110 tấn, mới 100%, sản xuất: Nhật Bản

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 110 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 110 tấn

LH: 093 618 04 06

KOBELCO CKS1350, cần cẩu bánh xích kobelco sức nâng 135 tấn, mới 100%, sản xuất: Nhật Bản

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 135 tấn, cần cẩu kobelco, cần cẩu bánh xích kobelco, cần cẩu bánh xích kobelco 135 tấn

LH: 093 618 04 06

CẨU BÁNH LỐP TADANO Xem tất cả

TADANO GRX-500EXL , CẦN CẨU BÁNH LỐP TADANO SỨC NÂNG 50 TẤN, MỚI 100%, SẢN XUẤT NHẬT BẢN

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 50 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 50 tấn

LH: 093 618 04 06

TADANO GRX-500EX , CẦN CẨU BÁNH LỐP TADANO SỨC NÂNG 50 TẤN, MỚI 100%, SẢN XUẤT NHẬT BẢN

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 50 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 50 tấn

LH: 093 618 04 06

TADANO GR-120NL, CẦN CẨU BÁNH LỐP TADANO SỨC NÂNG 12 TẤN, MỚI 100%, SẢN XUẤT NHẬT BẢN

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 12 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 12 tấn

LH: 093 618 04 06

TADANO GR 300-EX, CẦN CẨU BÁNH LỐP TADANO SỨC NÂNG 30 TẤN, MỚI 100%, SẢN XUẤT NHẬT BẢN

Cần cẩu bánh xích, cần cẩu bánh xích 30 tấn, cần cẩu KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO, cần cẩu bánh xích KOBELCO 30 tấn

LH: 093 618 04 06

CẨU TỰ HÀNH DONGYANG Xem tất cả

DONGYANG SS35015, cẩu tự hành DONGYANG, sức nâng 15 tấn, mới 150% , Sản xuất: Hàn quốc

DONGYANG SS35015: Cẩu tự hành Dongyang, sức nâng 15 tấn. Mới 150%. Sản xuất: Hàn quốc

LH: 093 618 04 06

DONGYANG SS104, cẩu tự hành DONGYANG, sức nâng 6 tấn, mới 60% , Sản xuất: Hàn quốc

DONGYANG SS104: Cẩu tự hành Dongyang, sức nâng 6 tấn. Mới 60%. Sản xuất: Hàn quốc

LH: 093 618 04 06

DONGYANG SS1506, cẩu tự hành DONGYANG, sức nâng 7 tấn, mới 70% , Sản xuất: Hàn quốc

DONGYANG SS1506: Cẩu tự hành Dongyang, sức nâng 7 tấn. Mới 70%. Sản xuất: Hàn quốc

LH: 093 618 04 06

DONGYANG SS2725, cẩu tự hành DONGYANG, sức nâng 10 tấn, mới 100% , Sản xuất: Hàn quốc

DONGYANG SS2725: Cẩu tự hành Dongyang, sức nâng 10 tấn. Mới 100%. Sản xuất: Hàn quốc

LH: 093 618 04 06

tìm kiêm nâng cao

Sản phẩm hỗ trợ giá

Bản đồ