Hiển thị

XE TRẢI NHỰA ( ĐQSD)

Super 2100-2 xe trải nhựa vogele cũ vệt trải 12m nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức Đức

Super 2100 -2 ID: 1099. Xe trải nhựa Vogele cũ, Sản xuất 2010. vệt trải 13m, Công suất trải 1100 tấn/h, sản xuất Đức

LH: 093 618 04 06

Vogele SUPER 1900 xe trải nhựa cũ vệt trải 7 m nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức

VOGELE 1900 ID: 1047. Xe trải nhựa Vogele cũ, Sản xuất 205. vệt trải 7 m, Công suất trải 900 tấn/h, sản xuất Đức

LH: 093 618 04 06

Vogele SUPER 1800-2 xe trải nhựa cũ vệt trải 6,5 m nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức

VOGELE 1800-2 ID: 3339. Xe trải nhựa Vogele cũ, Sản xuất 2013. vệt trải 6,5 m. Sản xuất Đức

tìm kiêm nâng cao

Sản phẩm hỗ trợ giá